Patentovaný design

Vitalíř dostal patent!

Den 24. 5. 2022 byl pro můj Vitalíř den výjimečným!  Tento den byl na Vitalíř na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (po půl roce od podání žádosti) uznán Průmyslový vzor neboli Design patent. Design patent je vnější vzhledová úprava výrobku, která je nová, průmyslově využitelná a má charakter estetický i funkční. Tímto se stal Vitalíř oficiálně zcela originálním a novým výrobkem s jedinečným designem, který není radno kopírovat.

 

Vitalíř dostal patent!